VZW

Vanaf 2008 hebben we beslist om een aantal comités in het leven te roepen om het besturen van de club en het organiseren van evenementen over een groter aantal personen te verdelen.

Onze VZW staat in voor o.a. het organiseren van de NieuwjaarsApero, Jeugddag, Interclub, Sinterklaas, enzovoort
Wens je toe te treden tot een comité, stel dan je kandidatuur op de jaarlijkse Algemene Vergadering of spreek een van de comitévoorzitters aan. Ook leden die zich eenmalig verdienstelijk willen maken zijn uiteraard steeds welkom.

Momenteel bestaat onze VZW uit:

Organigram vzw TC Players

Raad van Bestuur Voorzitter Danny Grijseels
  Ondervoorzitter Pieter Herremans
  Secretaris Tine Kiekens
  Schatbewaarder Danny Grijseels
De Comités Feest Inge Coignau
    Tine Kiekens
    Carmen De Petter
    Andy Guldemont
    Bart Coignau
    Marieke Debeuckelaere
  Sponsoring Stijn Coenen
  Start 2 Tennis Carmen De Petter
    Tine Kiekens
    Michael Verleysen
  Jeugd Laurens Vanderkimpen
    Evy Hendrix
    Inge Coignau
    Pieter Herremans